Понеделник, 27 Май 2024 г.

Община Силистра обяви конкурс за лого на биосферен парк "Сребърна"

Община Силистра и Общественият консултативен съвет за развитие на биосферен парк "Сребърна" организират конкурс за изработване на лого "Природата говори - мисли зелено". Конкурсът се прави във връзка със сертифицирането на парка от ЮНЕСКО и неговото развитие като зона на хармония на човека с природата. В конкурса могат да участват ученици до 18-годишна възраст, като според условията на възложителите проектът трябва да е авторски и да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога. Важно изискване е също така проектът за лого да е създаден специално за целите на настоящия конкурс и да не е участвал в други конкурси.Проектът трябва да е създаден от участника, който кандидатства с него. Важно уточнение е, че логото не може да се използва за търговски продажби, а само и единствено за информационни кампании и популяризиране на парка. Община Силистра придобива авторските права върху представените от участниците разработки. Проектите ще бъдат оценявани от компетентно жури, като е предвиден и награден фонд в рзмер общо на 300 лева за класиралите се на първо, второ и трето място участници.
Срокът за предоставяне на разработените проекти е 30 март т.г.
Припомняме, че през юни 2017 г. резерватът "Сребърна" бе сертифициран и обявен от 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет към Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО за биосферен парк. Парковете от нов, съвременен тип, какъвто е "Сребърна", са доказателство за международен престиж на общините и възможности за икономическо и културно развитие.

Facebook коментари