Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Общински съвет - Силистра проведе редовното си за месеца заседание

На редовно заседание на Общинския съвет, днес съветниците одобриха Доклад за изпълнение за 2017г. и Програма за изпълнение за 2018г. на Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. по процедура "Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. Силистра по ОП "Региони в растеж".

Facebook коментари