Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

Кендо и йога ще може да се тренират вече в СКЕ "Багаин"

Спортен клуб по единоборства "Багаин" е сред най-извесдтните спортни клубове в Силистра и все повече разширява дейността си. В момента около 200 са неговите активни и временни членове, които ползват базата и дейносттите му в помещения, отдадени под наем от общината след решение на ОбС - Силистра. На последното си заседание съветниците гласуваха и салончето в ниското тяло на бившите профсъюзи да бъдат стопанисвани за развитие на различни бойни изкуства.
В началото преди по-малко от 20 години са спортове като джудо, самбо и джу-джуцу, които са в кръвта на основателя му Неделчо Цветков и на съпругата му Ивелина Цветкова, известна наша състезателка и шампионка по пет вида спорт. Впоследствие и на сина им Златко Цветков, който наскоро стана втори на младежката олимпиада в Пекин, въпреки жестока контузия, и заслужи награда от 1000 лева от общината. После периметърът е разширен през зала за "силова подготовка", каквато секция има в сградата на Дома на учителя; в група за аеробика в салона зад "профсъюзи"-те. Предстои разработка и на нови за Силистра "теми", като секции за "кендо" и за "йога". Всъщност, "една от шестте ведически философски, приемаща медитацията за основно средство за постигане на освобождениет", вече е в ход на организация на първите си стъпки, тъй като началото е обявено за вторник, 6 октомври. Йогин е името на онзи, който практикува физическа, умствена и духовна дисциплина.
За разнообразието в СКЕ "Багаин", който все повече се превръща в "магазин", ще допринесе и въвеждането в крайдунавския град на "кендо – японското изкуство за фехтовка, което е и начин на живот, създаден да подпомогне самоизграждането чрез трениране в принципите на изкуството на меча". Съвременното "кендо" е пряко наследство от безбройните самурайски школи по кенджуцу.
Наскоро в "багаинци" се вляха и членовете на СК по джудо "Доростол", чийто дългогодишен президент Петър Цветков стана директор на Общинското спортно училище "Дръстър", поради клубът бе закрит. В момента 60 от възпитаници на петгодишното спортно школо, възстановено преди 5 години, са джудисти, което подчертава основата на пирамидатата от спортисти в този вид спорт, въведен успешно в Силистра преди повече от 40 години.

Йордан Георгиев

Facebook коментари