Събота, 20 Април 2024 г.

Очаква се в началото на март пеликаните в "Сребърна" да имат потомство

Очаква се в началото на март пеликаните в "Сребърна" да имат потомство, според справка на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
В колонията на къдроглавите пеликани птиците достигнаха до сто. Първите птици, заселили наколните платформи в края на януари, вече гнездят. Новодошлите пеликани в колонията активно строят гнезда и формират двойки.
Големите ята белочели гъски отлетяха към гнездовите територии в Западна Европа. Сега в резервата се наблюдават неми лебеди. Техният размножителен период започва по-късно.
Водните стоежи в езерото са стабилни. Отчита се леко повишение заради валежите.

Facebook коментари