Понеделник, 19 Ноември 2018 г.

Лайънс клуб в Силистра ще даде 4 награди на изявени ученици с творчески принос от Силистренска област

Лайънс клуб в Силистра ще даде четири награди на изявени средношколци с творчески принос от Силистренска област, съобщиха от клуба. Наградите се присъждат на ученици от осми до дванайсети клас с излючителни постижения на национално ниво през учебната 2017-2018 година в областта на хуманитарните и обществените науки и гражданското образование. Учениците трябва да са с творчески наклонности в областта на изобразителното изкуство и актьорското майсторство, да имат певчески умения, да са с изяви в математиката, физиката и астрономията, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, спорт. Критериите за разглеждане и оценяване на постъпилите предложения на ученици са отличен годишен успех за настоящата учебна година, дипломи, сертификати или други престижни награди и признания от национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, фестивали, форуми. Кандидатите трябва да имат отлична езикова подготовка, удостоверена със сертификат за владеене на ниво по общата европейска езикова рамка, изявени лидерски качества на ученика сред ученическата общност, представени в проведени от него училищни, общински или областни инициативи, комуникативност, креативно мислене и реализирани идеи, с които са привлечени училищни партньори с цел подобряване визията на учебното заведение, което посещава ученикът, за развитието на населеното място в област Силистра. Участието в извънкласни и доброволчески инициативи на ученика ще даде сериозно предимство при оценяването. Предложенията за наградата на Лайънс клуб Силистра се правят съвместно от директор, педагогически съвет и ученически съвет. Всеки кандидат за наградата на Лайънс клуб - Силистра подготвя и представя пред комисия мултимедийна презентация за своята дейност, реализирани идеи и постижения за неговото личностно израстване, напредъка на училището, популяризирането на община Силистра и област Силистра на национално ниво. Наградите са ежегодни, индивидуални или колективни, парични, всяка награда е в размер на 500 лева. През 2018 година Лайънс клуб - Силистра ще връчи четири награди от 500 лева.

Facebook коментари