Събота, 15 Август 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 12 февруари 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 сладкари – средно образование
10 бармани - средно образование, английски език
10 готвачи – средно образование
10 пикола – средно образование, английски/немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език
10 администратори в хотел – средно образование
1 барман, отговорник мини бар – средно образование
2 общи работници (вале перално стопанство) – средно образование
5 сервитьори – средно образование
2 сервитьори – средно образование
3 помощник-готвачи - средно образование
1 счетоводител – висше икономическо образование, работа със счетоводен продукт
1 специалист - средно образование, компютърни умения
1 продавач консултант – средно образование, английски език, компютърни умения
5 готвачи - средно образование
5 камериери - средно образование
2 камериери, хотел - средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 водач, селскостопански машини – средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно образование
5 работници, сладкарско производство – средно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 шлосер електрозаварчик – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 оперативен счетоводител – висше образование
1 учител по практика в селското стопанство – висше образование, МСС/ДВГ/друго
1 пекар – средно образование
1 общ работник - основно образование
1 монтажник – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 склададжия – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 леяри – основно образование
3 формовчици – основно образование
3 бояджии на промишлени изделия – основно образование
4 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
1 рехабилитатор – висше образование, терапия и рехабилитация
1 медицинска сестра – висше образование, здравни грижи
1 сервитьор – средно образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

1 куриер служба офис – без изисквания за заемане
1 специалист доставки – свидетелство за управление на МПС /място на работа гр. Варна/
1 общ работник поддържане на сгради - без изисквания за заемане /място на работа гр.Варна/
4 продавачи консултанти - без изисквания за заемане /две от местата са за работа в гр.Добрич/
1 координатор дейности - без изисквания за заемане
1 сервитьор - без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- Заетост без обучение:

2 работници поддръжка – няма изисквания; документ за 1 СПК "Пътища, магистрали и съоръжения"

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост без обучение:

1 организатор, работа с клиенти

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

-За обучение по време на работа

1 барман – основно образование
1 касиер – средно образование
5 общи работници строителство на сгради – основно образование
1 машинен оператор, шиене – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 технически организатор

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари