Четвъртък, 16 Юли 2020 г.

НАП - Силистра е издала 380 броя ПИК от началото на годината

Национална агенция за приходите предоставя възможност за ползване на повече от 80 различни електронни услуги чрез , Персонален идентификационен код /ПИК/ и свободен достъп.
ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и подаване на заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично или от упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице в офиса на НАП, по постоянен адрес.
С ПИК физическите лица могат да подават лесно и удобно данъчни и осигурителни декларации, декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице, искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП, както и за издаване копие на документ, да следят за задълженията си към държавата и плащания, които са направили, да поверят осигурителния си доход, върху който се внасят осигурителни вноски, също и как е обявен пред НАП трудовия им договор.

Издадените ПИК от офисът на агенцията в Силистра са:
- през 2016 г. - 1 654 бр.
- през 2017 г. - 1 821 бр.
- през 2018г. , до момента – 380 бр.

Общо за периода 2012 – 2017г. са издадени 8209 бр.

Facebook коментари