Неделя, 22 Май 2022 г.

Без актове през август в НАП-Силистра

Нито един акт за установяване на административно нарушение не са написали през месец август служителите от екипи "Проверки" в НАП – Силистра при извършените от тях 48 оперативни проверки. Това се случва за първи път и е прецедент в работата на силистренската приходна администрация. Тенденцията за рязко спадане на установените нарушения е от юни тази година, когато за пръв път написаните актове са били изключително малко – за 74 проверки само три акта, всички за неиздаване на касови бележки. За сравнение предходния месец /май/ проверките са били общо 93 и са завършили със 128 акта за установяване на административни нарушения. Основната част от тях традиционно са били за неспазване на осигурителното законодателство – 115 бр., а за неиздаване на касови бележки са глобени 9 обекта.
През юли 2010 г. след 84 проверки е съставен само един акт, който отново е за неиздаване на фискален бон при покупка.
Така за трите месеца /юни, юли и август 2010 г./, инспекторите са извършили общо 206 оперативни проверки, които са завършили само с 4 акта /1,94%/, като посоченото в тях административно нарушение е неотчитане на реалния оборот чрез неиздаване на касов бон.
За същия период през миналата година / юни, юли и август 2009 г./ извършените проверки са общо 344 и в резултат на тях са написани 537 АУАН-а /156%/, 20 от които са за неиздаване на касова бележка.

Намаляването на нарушенията е в резултат на предприетите от служителите на НАП засилени мерки за контрол на отчитането на оборотите - извършване на оперативни проверки без инвентаризации, наблюдения на обекти и проверки и наблюдения на лица от рискови браншове. Инспекторите следят за издаването на фискални документи, за регистрацията на касовите апарати, извършват контролни покупки и изискват касови бележки от клиентите на магазина след неговото напускане. При установяване на нарушения се предприема установяване на касовата наличност в обекта и инвентаризация на стоките и се следи за несъответствие на декларираните и реалните приходи, както и за доставките на стоки и документирането им в обекта.

Facebook коментари