Събота, 25 Юни 2022 г.

Първата среща с медиите в Общински съвет-Силистра за тази година

Състоя се първата среща с медии в Общински съвет за тази година. Д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет, откри срещата с благодарност към всички за присъствието, което говори за тяхното уважение. Тя отбеляза тяхното отговорно и коректно отразяване. Присъстваха и общинските съветници г-жа Иванка Ташева и г-н Константин Христов. Председателят говори за свършената работа през изминалата година от общинските съветници - проведени са седем редовни заседания. Д-р Димитрова сподели добър работен модел с общинска администрация и благодари на всички съветници за тяхното присъствие и гласуване на всяко заседание. Като положителен факт за публичността на заседанията тя открои и излъчването на първото за 2018 година заседание от Общинско кабелно радио.
Тя разказа за срещата й с деца от Ученическия парламент, които имат идея за ремонт на часовника на покрива на сградата на Художествената галерия. Идеята е поета като ангажимент и предстои нейното осъществяване. В качеството си на председател на Общински съвет, д-р Димитрова, е отправила към децата и покана за провеждане на тяхно заседание в залата на местния парламент.
Д-р Димитрова се изказа положително към приетия на първото заседание годишен бюджет на Общината. Тя сподели своето одобрение и радост за средствата отпуснати с постановление на Министерски съвет, които ще послужат за асфалтиране във всички населени места на Общината и за обновяване на спортна зала "Дръстър". Друго важно нещо за нея, заложено в тазгодишния бюджет, е поставянето на видеокамери в населените места, което да даде на жителите спокойствие.
Д-р Димитрова направи процентно обобщение на разгледаните докладни записки в съвета, като 80% от тях са внесени от кмета на общината - д-р Юлиян Найденов, 15% - внесени от нея, а 5% от общинските съветници.
Срещата завърши с утвърждение за добро двустранно сътрудничество през годината. Д- Димитрова изрази своята готовност и отзивчивост по всички въпроси, интересуващи медиите. Тя призова за повече активност от страна на гражданите на заседанията и припомни приемния ден, в който всеки е добре дошъл - всяка сряда.

Facebook коментари