Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Българско-румънски проект с общ туристически продукт за уникалното природно наследство край Дунав бе представен в Силистра

Българско-румънски проект с общ туристически продукт за уникалното природно наследство край Дунав бе представен днес в Силистра. Пресконференцията е организирана в рамките на проекта "Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут "Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България". Той е осъществен с финансовата подкрепа на Програмата Interreg V-A Румъния-България /2014-2020 г./ от Асоциацията на дунавските общини "Дунав" /България/ в партньорство с фондацията "Жива природа"/Кълъраш, Румъния/.
Според изпълнителите на проекта за пръв път туристически маршрут свързва природното наследство между двата бряга на Дунав в целия трансграничен регион Румъния-България. Избрани са 60 обекта - по 30 в българската и в румънската част. Маршрутът е резултат от задълбочено предварително проучване, експертна работа и активни дискусии по време на организираните осем кръгли маси в България и в Румъния.
Основни обекти в маршрута са природни и национални паркове, биосферни резервати и влажни зони с международно значение. Приоритети в работата на партньорите след приключване на проекта са популяризиране на маршрута, подпомагане на бизнеса, участие в международни борси, поддържане на актуална информация в разработеното мобилно приложение, организиране на обучения.

Facebook коментари