Вторник, 05 Март 2024 г.

Нови 5 проекта стартират в община Силистра

В края на миналата година, Община Силистра подписа договор за реконструкция и рехабилитация на ул.Симеон Велики на стойност 3,1 млн. лв по ОП "Региони в растеж". Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
ЗММ "Стомана" АД ще повишава енергийната си ефективност за над 5 млн. лв по ОП "Иновации и конкурентоспособност", като половината от стойността на проекта е собствено финансиране.
По процедура "Обучение за заети лица" на ОП "Развитие на човешките ресурси" са одобрени 3 фирми - "Стеаринос" ООД, "Наталитур" ЕООД и "Водоснабдяване и канализация" ООД. Общата стойност на проектите е над 250 хил. лв.

Facebook коментари