Неделя, 14 Април 2024 г.

Силистра, Айдемир и Калипетрово ще имат обща пречиствателна станция за отпадни води

Силистра, Айдемир и Калипетрово ще имат обща пречиствателна станция за отпадни води, съобщиха от общинската администрация в Силистра. Идейният проект е изработен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" Експертен съвет по устройство на територията в Силистра установи, че изграждането на пречиствателна станция за отпадни води на разглежданите площадки на територията на Силистра е неудачно, тъй като площадките не отговарят на нормативните изисквания за отстояния на пречиствателни станции до жилищни сгради. Същият експертен съвет одобри предложената площадка разположена до помпената станция на територията на Айдемир, където да се изгради обща пречиствателна станция за отпадни води за трите селища.

Facebook коментари