Неделя, 23 Септември 2018 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 януари 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 оперативен счетоводител – висше образование
1 готвач – средно образование
1 учител по практика в селското стопанство – висше образование, МСС/ДВГ/друго
1 касиер – средно образование
1 главен специалист, държавна администрация – средно образование, 2 години професионален опит.
1 пекар – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 експедитор, стоки и товари – средно образование
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 общ работник - основно образование
1 водач на селскостопански машини – средно образование, правоспособност
1 монтажник – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 склададжия – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 леяри – основно образование
3 формовчици – основно образование
3 бояджии на промишлени изделия – основно образование
4 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
1 рехабилитатор – висше образование, терапия и рехабилитация
1 медицинска сестра – висше образование, здравни грижи
1 сервитьор – средно образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
2 гробари – средно образование
1 общ работник – основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 управител на магазин - средно/висше икономическо образование
1 работник в кухня – средно професионално образование, хранителни технологии, готварство

-За обучение по време на работа

2 разносвачи - без изисквания за заемане
8 продавачи, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 машинен оператор, печатарство - без изисквания за заемане
1 специалист доставки – свидетелство за управление на МПС /място на работа гр. Варна/
1 общ работник поддържане на сгради - без изисквания за заемане /място на работа гр.Варна/
6 продавачи консултанти - без изисквания за заемане /две от местата са за работа в гр.Добрич/
1 координатор дейности - без изисквания за заемане
1 сервитьор - без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- Заетост без обучение:

1 продавач, интернет търговия – средно/висше образование
1 чистач/хигиенист – основно/средно/висше образование
4 работник поддръжка – начално/основно/средно/висше образование; документ за 1 СПК "Озеленяване и цветарство"

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост без обучение:

2 монтьори - спални, кухни, маси и др.
2 проектанти - кухни, цялостно обзавеждане и др.
3 организатори, работа с клиенти
4 чистачи хигиенисти
2 бармани

- Заетост след обучение с ваучери :

3 помощници в кухня, обучение по ПК "Работник производство на кулинарни изделия и напитки"

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

-За обучение по време на работа

5 общи работници строителство на сгради – основно образование
1 машинен оператор, шиене – основно образование
2 работници зареждане на рафтове – основно образование
1 работник сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост след обучение с ваучери :

1 технически сътрудник – средно образоване, обучение по КК4 - дигитална компетентност

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 технически организатор

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари