Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Прокуратурата поиска поскъпването на водата в Силистра да бъде отменено

Върховна административна прокуратура (ВАП) протестира поскъпването на водата, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране през декември.
След подаване на протести против увеличението на цените, влезли в сила за Бургас, Ямбол и Враца, от ВАП оспорват и останалите решения на КЕВР за поскъпване сред които и за Силистра. От 1 януари плащаме по-скъпа вода
При вземане на решението от КЕВР е разкрито противоречие с материалноправни разпоредби, показва проверката на прокуратурата.
Единствените време и място, когато и където заинтересованите лица могат да представят засягането си, са пред КЕВР. Обществено обсъждане в административното производство обаче не е организирано.
В ползваното от енергийния регулатор изследване "Статистика на доходите и условията на живот" данните за доходите са по-високи с около 50% спрямо доходите от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети".
Това процедиране, чисто аритметически обуславя по-висок размер на социалната поносимост, респективно осигурява облекчено и безпроблемно завишаване на визираните цени, включително и за в бъдеще.
И така конкретно за региони Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца и Бургас образуваните цени надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него.
Показателна е нагласата на административния орган непременно да увеличава цените на ВиК услугите, отчитат още
С описаните аргументи Върховна административна прокуратура настоява пред Административен съд - София град поскъпването на водата, утвърдено на 15 декември м. г. да бъде отменено.

Facebook коментари