Неделя, 23 Септември 2018 г.

Среща в Областна администрация Силистра със зам.-министъра на МРРБ Малина Крумова

В Областна администрация Силистра бе проведена работна среща на областния управител Ивелин Статев, който е и председател на Асоциация по "В и К" Силистра, с представители на общините от областта и със специалното участие на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

Целта на срещата бе общините, които са част от Асоциация по "В и К" Силистра, да бъдат запознати със свършеното до момента по разработката на регионалните прединвестиционни проучвания – основа на проектите по Оперативна програма "Околна среда".

Изискванията на оперативната програма са такива, че финансирането е насочено към агломерации с над 10 хил. жители – в областта това са Силистра и евентуално Тутракан. Представителката на МРРБ и областният управител подчертаха в изказванията си, че трябва да се работи в сътрудничество между Областна администрация, Асоциация по В и К, "В и К" ООД като оператор, и общините, както и заедно с организацията, извършваща прединвестиционното проучване.

За целта е необходим пълен и навременен обмен на информация, вкл. предоставяне на документация за предприети действия, подадени и извършени проекти от страна на общините. В отделен момент от срещата бяха коментирани проблемите на Силистра и Тутракан, където ще бъдат насочени средства по оперативната програма в периода до 2020 г.

В рамките на срещата въпроси постъпиха и от общините: от Силистра – вкл. за бъдещето на пречиствателната станция в Сребърна; от Главиница – във връзка с два проекта за подмяна на водопровод в селата Дичево и Суходол, както и за пуска на пречиствателната станция; от Ситово – по повод канализацията в село Искра и неработещата от 2013 г. пречиствателна станция в село Ситово, където собствено съоръжение е пуснала в действие местната мандра, както и от община Кайнарджа – във връзка с проблеми във водоснабдяването.

От проведения разговор станаха ясни няколко факта: в национален мащаб над 400 са подадените заявления за повече от 450 млн. лева; актуална за програмния период е практиката паралелно да вървят процесите на водоснабдяване и канализация; необходима е по-добра информираност на гражданите за аргументиране на цената на водата, като резултат от подобряване на услугите и др.

Представители на ДЗЗД "УОТЪР ДИЗАЙН – БКО" уведомиха присъстващите, че към м. септември ще бъдат готови разработките за прединвестиционни проучвания в област Силистра, тъй като постъпилата информация е вече анализирана и предстои да бъде преработена през призмата на изискванията, за да бъде до края на годината изготвено инвестиционното намерение, което ще дава възможности за финансиране.

От изнесената информация станаха известни и още форми на осъществяване на проекти във В и К мрежата: по-малките населени места ще могат в бъдеще време да разчитат на финансиране от подготвян в момента фонд, проектът за който ще бъде внесен за одобрение в НС през м. април, а формирането и функционирането се предвижда до края на 2018 г.

Facebook коментари