Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Ще ремонтират емблематична спортна зала в Силистра

Вчера д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет, заедно с екип от експерти в дирекция "Устройство на територията", направиха оглед, за да преценят състоянието на залата, съобщават от община Силистра. На огледа присъстваха председателят на баскетболен клуб "Доростол"- Лъчезар Тодоров, който стопанисва сградата, както и служители от областна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. В хода на срещата те обсъдиха нужните промени в устройството на сградата и ремонтите, които трябва да се извършат.
С Постановление на Министерски съвет № 260/ 24.11.2017г. са отпуснати допълнителни трансфери по Бюджета на Община Силистра за ремонт на общинска пътна мрежа и на спортна зала "Дръстър", известна под името Манежа, в размер на два милиона лева с ДДС. Предстои изготвянето на количествено-стойностни сметки и обявяването на обществена поръчка за изпълнител на проект.

Facebook коментари