Вторник, 28 Юни 2022 г.

Повече от 10 000 туристи са посетили Природо-научния музей на "Сребърна"

Повече от 10 000 туристи са посетили Природо-научния музей на "Сребърна", който вече е със статут на биосферен парк на територията на Слистренската община, съобщи Елена Илиева - директор на музея. Преобладават българските туристи, а чужденците са около 10 на сто. Четвъртък е ден за безплатни посещения. Осигурено е видеонаблюдение със съвременна апаратура. Обновява се и обзавеждането. Догодина се навършват три десетилетия и половина от създаването на музея. Той бе обновен по изпълняван от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе проект. За ремонта на музея, за туристическата инфраструктура и за други дейности са вложени над 1 милион лева. В основната експозиция на музея има над 140 експоната - препарирани в миналото животни и птици. В природо-научния музей има и изложба от детски рисунки на тема "Сребърна в детските сърца" на участници в международния ученически екофорум "Сребърна ".

Facebook коментари