Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

ОИЦ-Силистра проведе последни работни срещи през 2017 година

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе две работни срещи на 21 декември 2017 г. – с представители на медиите и с партньорски организации от областта. Управителят Ана Караджова приветства гостите като им благодари за ползотворното сътрудничество през изминалата година и отправи пожелание за нови съвместни инициативи през 2018 г.
Експертът Мария Недялкова обобщи дейността на ОИЦ-Силистра през 2017 г. в цифри и думи – събития, участници, срещи. Представи в снимки Националната инициатива на мрежата от ОИЦ в България, в рамките на която в област Силистра бяха проведени разнообразни събития: конкурс за детска рисунка, насочен към деца, връстници на членството на България в ЕС; дебати на тема "10 години България в ЕС"; както и открити приемни, срещи и концерти. Изработени бяха информационни табла с мотото "Открийте 10-те разлики", които представят 10 значими проекта в областта със снимки "Преди и След" реализирането им. Присъстващите се запознаха с проведените съвместните обиколки с Национална служба за съвети в земеделието и с Областна администрация Силистра, част от които и в малки населени места като с.Дичево, с.Поройно и с.Сребърна.
Елена Стоянова, експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ, представи обобщена статистика на финансираните проекти до момента. В област Силистра се изпълняват проекти за над 67 млн. лв., като над 28 млн. лв. са инвестирани в земеделския сектор, близо 21 млн. лв. са вложени в инфраструктура и около 9 млн. са договорени в частния сектор. Голям дял (около 8 млн. лв.) заемат и социалните проекти, които подпомагат хората в неравностойно положение като им осигуряват "топъл обяд", медицински грижи и подкрепа. Присъстващите бяха запознати и с възможностите по ЕСИФ през 2018 год. по всяка Оперативна програма. Очакват се мерки за енергийна ефективност, развитие на туристически атракции и опазване на околната среда.
По покана на ОИЦ-Силистра, Йордан Георгиев, експерт "Връзки с обществеността" в Областна администрация Силистра, представи основните акценти при предстоящото Председателството на България на Съвета на ЕС и провокира участниците с интересни въпроси по темата.
През изминалите дни екипът на ОИЦ-Силистра проведе работни срещи и с представителите на местната власт – с д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, с Ивелин Статев, областен управител на област Силистра, както и с д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет Силистра. Всички срещи приключиха с пожелания за успешни проекти и за по-добър живот за жителите на Силистра през новата 2018 г.

Facebook коментари