Събота, 20 Април 2024 г.

Маршрут "Римска граница на територията на ТГС Румъния – България"

В българския град Русе и в румънския град Констанца бяха проведени събития във връзка с проекта "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически продукт: маршрут "Римска граница на територията на ТГС Румъния – България" с водещ партньор Асоциация на дунавските общини "Дунав" по програма Интеррег Румъния – България 2014-2020.

Той е финансиран от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие при съфинансиране от държавните бюджети на двете страни, както и от страна на бенефициентите.

Областна администрация бе представена от Стоян Бонев – заместник-областен управител. Проектът е за 24 месеца и приключва през м. февруари сл. г. С него се цели увеличение на устойчивостта при използване на общото културно наследство в рамките на ТГС района и представяне на общ културно-исторически продукт.

В рамките на проекта са предвидени 16 кръгли маси, проучване на римското наследство в региона, обща стратегия както за развитие на продукта, така и за маркетинга на неговото представяне.

Изготвени са и нагледни материали, в които са представени и обекти от област Силистра: в Тутракан - Античен град "Трансмариска" и Исторически музей, както и Фестивал "Огненият Дунав".

В Силистра – Античен град "Дуросторум", Регионален исторически музей, Римска гробница, Римска вила. По подобен начин с характерни за тях обекти присъстват и останалите български, и румънски области.

Facebook коментари