Понеделник, 15 Април 2024 г.

Събарят недостроени и опасни сгради в Силистра

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на сгради, разположени в част от имот, ползван от Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" в Силистра. Сградите са опасни и негодни за ползване. Премахването им ще позволи изпълнението на проект за обновяване и модернизация на образователната инфраструктура по ОП "Региони в растеж".

Facebook коментари