Събота, 30 Септември 2023 г.

Колапс за общината предсказва инж.Иво Андонов

Според кмета на Силистра инж. Иво Андонов, ако влезе в сила 20%-ното намаление на държавните трансфери за общините от 1 юли, това ще доведе до колапс в работата на администрациите по места.
За Силистра в абсолютна сума намалението на държавните приходи ще бъде с 505 833 лв. В най-голяма степен това ще се отрази на работата на детските градини, яслите, училищата, кабинети от детското и училищно здравеопазване, социалните заведения, музеите, библиотеката, художествената галерия и читалищата в общината. Ще засегне също работещите в администрацията и в делегираните от държавата дейности като отбрана и сигурност, здравеопазване и култура. Очаква се орязването на държавните трансфери да намали средствата за съфинансиране на проекти по оперативните програми, за ремонт на общинските пътища и за зимно поддържане и снегопочистване.
Община Силистра е изпратила информация до Националното сдружение на общините за очакваните последици. Предложението на силистренските финансисти е да бъде възстановено подпомагането на общините с обективен структурен дефицит.
Справка от дирекция "Финанси" показва, че за първото тримесечие неразплатените задължения на общината са в размер на 5 172 500 лв., което е с близо 1 млн. лв. по-малко от същия период на 2009 година. Недоборите към институцията са близо 1 900 000 лв. От тази година общината има право сама да предприема принудителни събирания на просрочени местни вземания.

Facebook коментари