Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Вандали разбиха спортната площадка в Дунавския парк

Служителите от отдел "Инспекторат" към Община Силистра за пореден път са установили щети по уредите в спортната площадка в Дунавския парк. Нарушена е целостта на загражденията, спортните уреди и вратите. Взети са мерки и площадката не бива да се използва до края на отстраняването на повредените части. С цел опазване живота и здравето на хората се забранява ползването на спортната площадка.Молим, гражданите за разбиране и търпение до завършване на ремонтните дейности.
Продължават обследванията и проверките на инспекторите по всички спортни и детски площадки на територията на града с превантивна цел и установяване на реалното им състояние.

Facebook коментари