Петък, 01 Март 2024 г.

Област Силистра продължава да е една от най-бедните в страната

Област Силистра е една от най-бедната в страната, сочи изследване на Института по пазарна икономика. Най-бързо развиваща се област е Пловдив. Без изненада най-богатата област е София.
Анализът показва, че заплатите и доходите в област Силистра нарастват през последните няколко години, но остават чувствително по-ниски от средните за страната. Показателите за пазара на труда в областта я поставят отново на последното място в страната. Инвестиционната активност в областта продължава да е сравнително слаба. Качеството на пътищата е относително високо. Усреднените размери на основните местни данъци и такси в общините от област Силистра са по-ниски от средните за страната. Работата на общинските администрации в областта се оценява ниско. Застаряването на населението в област Силистра е по-бързо и по-изявено от общите процеси в страната. Резултатите от зрелостните изпити в областта се повишават през 2017 г., но остават значително по-ниски от средните за страната. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари и ограничен капацитет на болниците.
Силистра е сред областите със сравнително слаба натовареност на местните съдилища, ниска регистрирана престъпност и висока разкриваемост. Слабата урбанизация на областта обяснява изключително ниската свързаност на населението с канализация. Интензитетът на културния живот в област Силистра е сравнително слаб.

видеорепортаж - Любомир Добрев

Facebook коментари