Събота, 19 Септември 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 4 декември 2017 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 психолог – висше образование, педагогика/психология
1 логопед – висше образование, специална педагогика, логопедия
1 ресурсен учител – висше образование, специална педагогика
3 леяри – основно образование
3 формовчици – основно образование
3 бояджии на промишлени изделия – основно образование
5 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
10 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 шофьор на автобус – средно професионално образование, кат.D
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
4 машинни оператори, металообработващи машини – средно образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - основно образование
1 медицинска сестра – висше образование, здравни грижи
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.C, CE
1 сервитьор – средно образование
4 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
1 машинист на булдозер – средно образование, правоспособност
1 машинист, пътно-строителни машини – средно образование
1 склададжия – средно образование
1 машинен оператор, шиене – средно образование
1 спедиционен посредник – средно образование
1 електрозаварчик – средно професионално образование
2 шофьори на товарен автомобил – средно образование, кат.C, CE
1 технически организатор – средно образование, румънски език
6 работници, ръчно производство на сладкарски изделия – основно образование
2 дърводелци, мебелисти - средно образование
1 магистър фармацевт – висше образование по специалността
2 работници, сладкарско производство – основно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство - средно професионално образование
1 мияч на превозни средства /ръчно/ - средно образование
1 продавач консултант – средно образование
2 гробари – средно образование
1 общ работник – основно образование
1 склададжия – основно образование
4 майстори, производство на тестени изделия – няма изискване за заемане
1 птицевъд – средно образование
1 механик, промишлено оборудване – средно образование
1 склададжия – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
9 машинни оператори, шиене - средно образование
18 шивачи, мъжко/дамско облекло - средно образование
1 продавач, павилион – средно образование
1 готвач, заведение за бързо хранене – средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 готвач – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 пекар – средно образование
1 сладкар – средно образование
1 фрезист – основно образование
2 електрончици – средно специално образование
3 шивачи – основно образование
10 лекари – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 счетоводител - средно/висше икономическо образование
1 работник в кухня – средно професионално образование, хранителни технологии, готварство

-За обучение по време на работа

1 специалист доставки – свидетелство за управление на МПС /място на работа гр. Варна/
1 общ работник поддържане на сгради - без изисквания за заемане /място на работа гр.Варна/
4 продавачи консултанти - без изисквания за заемане /две от местата са за работа в гр.Добрич/
1 координатор дейности - без изисквания за заемане
1 сервитьор - без изисквания за заемане

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост без обучение:

2 монтьори - спални, кухни, маси и др.
2 проектанти - кухни, цялостно обзавеждане и др.
3 организатори, работа с клиенти
4 чистачи хигиенисти
2 бармани

- Заетост след обучение с ваучери :

3 помощници в кухня, обучение по ПК "Работник производство на кулинарни изделия и напитки"

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 шофьор на автобус – основно образование, кат.Д
2 пакетировачи – без изискване за образование
1 машинен оператор – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

-За обучение по време на работа

3 работници зареждане на рафтове – основно образование
1 работник сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 "Обучения и заетост за младите хора" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост без обучение:

1 работник спомагателни шивашки дейности – средно образование

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост след обучение с ваучери :

1 технически сътрудник – средно образоване, обучение по КК4 - дигитална компетентност

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 помощник-готвач – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 младши специалист
1 старши счетоводител
2 главни специалисти

-За обучение по време на работа

1 технически секретар
1 снабдител доставчик
1 продавач консултант
1 технически сътрудник
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари