Събота, 02 Март 2024 г.

ЖАР с дискусия в Силистра за младите хора като двигател в местната общност

Вчера в хотел "Дръстър" Фондация ЖАР – София представя в Силистра проекта "Младите хора - двигател на развитието на местната общност", със съдействието на община Сиилстра и на кмета Иво Андонов, който е заявен с приветствие в програмата, личи от съобщение до медиите от Деница Лозанова, ръководител на проекта. На практика организацията се връща към Силистра след няколкогодишно отсъствие от неправителствения терен в карйдунавския град. В предишни години, заедно с Обединение ДЕЛТА, тя реализира няколко проекта в "най-северния север". Пресдседател на фондацията е Севдалина Войнова, също познайник на местната общност от сдружения с нестопанска цел, тъй като в близкото минало също е била двигател на проекти със съдържаине, продиктувано от дневния ред на Сиилстра.
Бяха организирани 4 "маси" за дискусии по различни теми. Първата от тях е "Какво мога да работя в Силистра и как си намирам работа?" с модератор Станка Лазарова, зам.- председател Търговско – промишлена палата –Силистра. Втората – "Какво предлага Силистра в сферата на образованието?" с модератор Светлана Ломева, член на УС на Институт РАЗУМ. Третата: "Как да прекарвам пълноценно свободното си време?" с модератор Деница Лозанова. И четвъртата – "Как се заявяват младежите в публичното пространство" с модератор Светлана Великова, директор на дирекция в община Силистра.
Инициативата е част от проект на Фондация "ЖАР", който цели да повиши младежката гражданска активност на местно и национално ниво. Младежкото измерение на секторните политики на местната власт оказват огромно влияние върху ресурсите и условията за развитие на младите хора и недостатъчната им ефективност е фактор за ниска реализация, миграция към областните центрове и емиграция.
По проекта е проведено и проучване сред студенти с цел да провери нагласите на младите хора от средни и малки населени места, които в момента учат в университети в София и в други големи университетски градове: доколко са склонни да се установят да работят и живеят в малки общини, какви са очакванията им, притесненията им, какво биха искали да се случи в тези населени места.
Анкетата обхванала 151 студента от 8 университета в 3 града. Анкетираните са родени предимно в малки и средни градове на България. 60% са жени и 40% мъже. Резултатите показва, че 50% от младите хора не искат да се върнат по родните места, 30% са склонни да го направят, а около 15% се колебаят и 5% не са решили.

Йордан Георгиев

Facebook коментари