Петък, 14 Юни 2024 г.

478 първокласници до момента са одобрени за помощи

Към момента са подадени 610 молби-декларации за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2010 -2011 година, съобщи Анелия Василева, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане". От тях са одобрени 478 молби.
Паричната помощ, с която се покриват част от разходите за първокласниците в началото на учебната година, е в размер на 150 лева.
Еднократната целевата помощ се отпуска само на семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Освен това средномесечният доход на семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 350 лева.
При кандидатстване за този вид помощ трябва да се представи удостоверение за брутните месечни доходи за последните 12 месеца, както и удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от учебното заведение. За справка се изисква още акт за раждане на детето, лична карта и протокол на ЛКК при необходимост.
Децата в риск могат да получат помощта не в пари, а във вид на обувки, дрехи и учебни помагала, ако експерти от отдел "Закрила на детето" преценят така, коментира Анелия Василева.
Срокът за подаване на документите изтича на 30 септември.
Миналата година в Силистренска област еднократни помощи получиха 476 първокласници.
Информация "Дръстър Прес"

Facebook коментари