Петък, 23 Февруари 2024 г.

Държавата отпусна допълнителни 7 409 234 лева на общините в Силистренско

На последното заседание на Министерски съвет, провело се на 24 ноември, с постановление № 260 се одобриха допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в общ размер 70 035 304 лв. Като за общините в област Силистра са отпуснати 7 409 234 лева разпределени, както следва:
-по бюджета на община Главиница – 549 234 лв. за реализиране на Проект "Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ "Васил Левски", с. Зафирово, област Главиница" – 474 234 лв., и за ремонт и рехабилитация на улица в гр. Главиница – 75 000 лв.;
-по бюджета на община Ситово за ремонт, рехабилитация и асфалтиране на улици на територията на община Ситово – 500 000 лв.;
-по бюджета на община Дулово за изграждане на нова детска градина в гр. Дулово – 2 200 000 лв.;
-по бюджета на община Алфатар за ремонт на физкултурния салон на ОУ "Христо Ботев", гр. Алфатар – 360 000 лв.;
-по бюджета на община Тутракан за рехабилитация на уличната мрежа на територията на общината – 1 000 000 лв.;
по бюджета на община Силистра за ремонт на общинската пътна мрежа и на спортните зали - 2 000 000 лв.;
-по бюджета на община Кайнарджа за асфалтиране на четвъртокласна мрежа и улична мрежа в населените места на територията на общината – 800 000 лв.;

Facebook коментари