Неделя, 26 Май 2024 г.

6 програми за заетост ще занесат от областната управа в София

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри днес (27.09.2010 г.) на свое заседание 6 регионални програми за 2011 година. Заседанието бе председателствано от зам. областния управител Тодора Цонева, а в него участие взеха представители на общините, представящи проектите, на Бюрото по труда, стопанската камара, РИО на МОНМ.
Идейни предложения представиха общините Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Силистра и Тутракан. В 6 проекта са обхванати общо 295 безработни лица, на които има възможност да бъде осигурена заетост за период от 9 месеца. Общата стойност на проектите е за близо 895 000 лв. ( осемстотин деветдесет и пет хиляди лева), от които собствените средства са 70 350 лв. (седемдесет хиляди триста и петдесет лева).
Проектите включват дейности по изграждане и поддържане на зелените системи, екологични обекти, спортни терени и гробищни паркове, почистване на дерета и нерегламентирани сметища, поддържане на четвъртокласна пътна мрежа, благоустройство на населеното място, опазване и поддържане на културно-историческото наследство, паметници, исторически обекти.
Регионалните програми предвиждат временна заетост на продължително безработни, на безработни лица над 50 години, безработни младежи до 29 годишна възраст, безработни, отпаднали от социално подпомагане.
Одобрените от комисията по заетост идейни предложения на общините ще бъдат изпратени до 30 септември 2010 г. в Министерството на труда и социалната политика. Там, Комисия определена с решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта, ще извърши оценка и подбор на представените програми.

Facebook коментари