Събота, 25 Юни 2022 г.

Калоян Димов изнесе лекция "Отражението на християнството в античните и средновековните монети"

На 22.11.2017 г. в зала "Диоген Вичев" на библиотека "Партений Павлович", Силистра беше изнесена публична лекция от Калоян Димов – специалист от Регионалния исторически музей. Темата привличаше със своята формулировка – "Отражението на християнството в античните и средновековните монети".
Първите монети са отсечени през VII в. пр. Хр. от Лидийското царство в Мала Азия, като за пръв владетел, който има собствени монети, се приема лидийският цар Гигес (685-652 г. пр. Хр.). Тези първи монети са направени от електрон и имат неправилна форма. Интересни данни предложи лекторът на своята аудитория, която беше разнообразна, но това, което обединяваше слушателите беше интересът към монетите. На лекцията присъстваха и ученици от клуб «Патриоти» при Спортно училище «Дръстър» с директор Петър Цветков.
На Калоян Димов бяха връчени поздравителни адреси от името на кмета на община Силистра и от директорката на библиотеката

Facebook коментари