Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Областна администрация Силистра съпричастна към кампанията "16 дни срещу насилието срещу жени - Силистра 2017"

В град Слистра предстои поредната реализация на ПРОГРАМА от Кампанията "16 дни срещу насилието – Силистра 2017", включваща следните моменти 27.11. (9-17 ч.) Офис на Женско сдружение"Екатерина Каравелова": Ден на отворени врати. 29.11. (10 ч.) Среща в залата на Областна администрация Силистра по инициатива на областния управител Ивелин Статев с участието на представители на общините от региона, както и на социални институции, във връзка със социалните услуги на неправителствени организации от Силистра и Бургас, включително и свързани с насилие срещу жени. 6.12. (18 ч.) Зала на община Силистра до Дунавския парк – инициатива "Заедно по-добри", в която ще бъде представен авторскиятспектакъл "Съдба" с режисьор Христо Христов, изпълнен от Театрално студио"Артистик" при ОДКСилистра. В рамките на инициативате се предвижда реализиране и на базар, от който средствата от продажба на билети и предметище се разходват за закупуване на климатик за Кризисен център Силистра.

На 21 април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция. Конвенцията е най-високият и надежден регионален стандарт за защита срещу всички форми на насилие срещу жените, като домашно насилие, сексуално насилие, преследване, сексуален тормоз на работното място, насилствени бракове.
Тя изисква от държавите приемането на специално законодателство или засилване на съществуващото такова в тази област, засилване на процесуалните гаранции за пострадалите, като особено внимание се обръща на осигуряването на спешна защита и на преследването и наказването на извършителите.
Задължение на държавите е да осигуряват и подкрепят специализирани услуги за пострадалите от всички форми на насилие – консултативни центрове, кризисни центрове, подслони, национални телефонни линии. От държавите се изисква да имат политика по въпросите за насилието срещу жените, специализирани органи за провеждане на тази политика и за координиране на усилията на правителствени институции и неправителствени организации за борба срещу насилието.

Важно задължение на държавите е да заделят достатъчно финансови ресурси за гарантиране на ефективна борба срещу насилието. От 2012 г. стартира кампанията на Сдружение "Алианс за защита от насилие основано на пола" за ратификация на Истанбулската конвенция "Ратифицирай сега!", която продължава и към днешна дата. Множество организации, институции и личности (като г-жа Мария Габриел със своята кампания с участието и на организации от Алианса, наречена "Нacилиeтo нaд жeнитe: дaoтвopим oчи и да нapyшим мълчaниeтo!" и др.) подкрепиха кампанията.

Сдружение "Алианс за защита от насилие основано на пола" е водещо в България и единствено широко доброволно обединение от неправителствени организации, реализиращи дейности и услуги в областта на превенцията на насилието и предоставянето на услуги и програми за пострадалите, създадено през 2009 г. Алиансът обединява организации от 11 града в България, които познават и прилагат законовите механизми за защита на лицата, засегнати от домашно насилие, те участват активно в мониторинга по прилагане на законодателството и провеждането на превантивни дейности сред рискови групи.
В течение на 2016 година организациите, членове на Алианса са оказали подкрепа на над 3500 пострадали от насилие, предимно жени и деца, над 800 жени и деца са били настанени и обгрижени в кризисните центрове управлявани от членовете на Алианса. През периода 2014- 2016 г. в градовете, в които действат членовете на Алианса, над 40 жени са убити от настоящите си или бивши партньори.

Facebook коментари