Понеделник, 15 Август 2022 г.

Общинско предприятие сменя паркинги за тоалетна

Общинска администрация е внесла докладна в Общински съвет-Силистра с предложение за промяна в Правилника за организация и дейността на общинско предприятие "Общински пазари и паркинги". Това става ясно от дневния ред на предстоящото на 30 септември заседание на съвета. Мотивите за извеждане на паркингите от активите на предприятието и функционирането на "Синя зона" в Силистра. Множеството сигнали постъпили от продавачите на сергии на пазара се, че многократното посещение на тоалетната утежнява техните бюджети. Тези жалби довело до предложението на директора на предприятието тоалетната да влезе в активите на предприятието. Като предлагана цена за ползването и да бъде 20 стотинки.

Facebook коментари