Вторник, 05 Декември 2023 г.

Общински съветник иска да отпадне изискването за висше образование на директора на "Жилфонд"

Общинският съветник Стоил Стойчев е внесъл докладна в Общински съвет-Силистра с предложение за промяна в Правилника за организация и дейността на общинско предприятие "Жилфонд". Това става ясно от дневния ред на предстоящото на 30 септември заседание на съвета. Предложението касае условията на които трябва да отговаря директора на предприятието. Предложението на общинския съветник е да отпадне изискването за висше образование и изискуемият трудов стаж от 5 години да е само по специалността. Припомняме, че последният директор на предприятието 60-годишният Васил Стойков бе освободен като директор на 1 септември. Той зае овакантеното още в началото на 2009 година място от Бахтен Вели. На 31 август му е изтекъл 6 месечния изпитателен срок, след който не е подписан постоянен такъв. "Жилфонд"все още продължава да се ръководи от един от техническите специалисти в предприятието Христо Боев като временно изпълняващ длъжността.

Facebook коментари