Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Приключи проекта "Движи се безопасно"

На 15.11.2017 г. се проведоха последните планирани дейности по проекта "Движи се безопасно" по конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците" , финансиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра. Групата "Ентусиасти" заедно с техният ръководител И. Филипова и учителят по АТТ г-н Пл. Петров посетиха автосервиз и пункт за ГТП /периодичен технически преглед/ в с. Калипетрово.
Г-н Павлин Кюранов от автосервиз "Елит-сервиз" нагледно обясни на учениците кои са системите на атомобила с пряко отношение към безопасността на движение. Запозна ги с възможните неизправности по спирачната система, кормилната система и окачването на лекия автомобил, при които не се допуска неговото управление по пътищата, преди да бъдат отстранени.
Непосредствено след автосервиза учениците посетиха пункта за ГТП на същата фирма, където всяко превозно средство бива тествано по законовите изисвания за неговата техническа годност. Всички наблюдаваха: измерване нивото на вредните емисии на СО в отделяните газове от автомобила; ефективността на спирачната система; регулиране на светлините; изправност на мигачи, стоп-светлини, чистачки; наличието на триъгълник, аптечка, пожарогасител,светлоотразителна жилетка.
Въпреки студеното време групата "Ентусиасти" слушаха внимателно и задаваха въпроси с интерес и любопитство на техническия специалист.

Facebook коментари