Понеделник, 04 Март 2024 г.

Информационен ден "Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра - Кълъраш" се състоя вчера

Информационен ден "Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра - Кълъраш" се състоя вчера. Това е част от информационната кампания по проект "Предприемачество за младежка трудова мобилност", финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния - България. Проектът е за създаване на образователна схема между две училища - Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" в Силистра и Икономическия лицей в съседния румънски град Кълъраш и има за цел да подобри пригодността на младежите за трудовия пазар и да ги направи по-мобилни при търсене на работа в трансграничния регион. Тази образователна схема предвижда обучение по предприемачество, обучение по език и схема за обмен на ученици. Проектът е на стойност 288 000 евро.
По проекта, освен двете учебни заведения, работят Търговско-промишлената палата в Кълъраш като водещ партньор , Асоциация "Партньори 2000", СНЦ " Паралел -Силистра".
Информационният ден "Седмица на предприемачеството в трансграничния регион Силистра- Кълъраш" бележи началото на поредица от информационнни дни, посветени на съвместната българо-румънска образователна схема "Предприемачество без граници". Предвижда се създаване на трансгранични ученически компании и младежки проекти под надслов "Предприемачът, който ме вдъхновява", съобщиха работещите по проекта.

Facebook коментари