Петък, 30 Септември 2022 г.

67.6 % от децата с обходени адреси в Силистренско са в чужбина

67.6 на сто от децата или 2332 с обходени адреси в Силистренско по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са в чужбина, показва справка от РУО.
Според специалистите особена категория са записаните със статус "няма информация".Няма данни за местоживеенето на 190 деца. Статус "записани" са получили 330 деца - 10.8 на сто от обходените адреси на подлежащи на образование деца. Не са записани 203 деца в задължителна училищна степен.

Facebook коментари