Вторник, 28 Март 2023 г.

Семинара "Дунавска натура" бе на гости на Сребърна. Министър Божидар Димитров с пътеводител за резервата "Сребърна"

Екостандартите "застанаха" на старта на семинара "Дунавска натура" в проекта на Асоциацията за трансгранично сътрудинечство "Дунавска Добруджа" - Силистра и на Търговско-промишлената палата на Кълъраш, проведен в рамките на два дни в нашия град. Общоевропейски преглед на така нар. Натура 200 специално за 30-те участници от българска и от румънска страна направи експерт-биологът от Русе Красимир Киров. "Съжалявам, че по този проблем не работихме още по време на предприсъединителните фондове, защото щяхме да напишем доста проекти, за да ги реализираме заедно", заяви от името на румънската група Мариян Драган, като шеф на палатата на Кълъраш.
Какви са най-важните послания в контекста на семинара и проекта? За "натурата" се говори още от 60-те години на миналия век, още в рамките на Европейската икономическа общност. Причината е в индустриализацията и урбанизацията, както и в загубата на биоразнообразието в природата. Началото е с издаване на "Директива за птиците", за да се стигне до документа "Натура 2000", който е общностен механизъм, насочен към биоразнообразието, имащ икономически ракурс и ресурс. Така всяка държава в ЕС е задължена да определи свои територии, за да стане ясно, че в "нея" през 2010 г. вече влиза 1/5 от териотрията на Европа. От Силистренска област това са комплекс "Калимок – Бръшлян", о. Пожарево, Гарванското блато, блато "Малък Преславец", езерото "Сребърна" и Сухоречието, което има свое естествено продължение на територията на Румъния. В момента 12 държави в Европа провеждат общ проект за река Дунав, за когото има информация в специален интернет-сайт.
Натура 2000 определя статута на всяка от влажните и защитените зони, както и определя възможните дейности в тях. На практика има два режима, вкл. и с "меки мерки" за поддържана и ивъзстановяване. Неправителствените организации са така нар. "топла връзка" с Натура 2000. У нас обаче, в сравнение с румънците, няма приета нормативна база по плана, защото сме във фаза на подготовката й. В Румъния има закони и неправителствени организации, които вече управляват след обществени поръчки подобни зони "с рестрикция за инвестиции". У нас има Закон за биологичното разнообразие от 2002 г. насам. Но Планът за управление на резервата "Сребърна", изработен по него, не ...важи за "натурата". Любопитно е също, че и в северната ни съседка действа 10-годишна забрана за улов на есетрови риби, но там пък е по-дълъг риболовният сезон.
По време на семинара, в който бе предвидено и посещение на село Сребърна, стана ясно, че министърът без портфейл Божидар Димитров е издал луксозен исторически и природен пътеводител за едноименния биосферния резерват. За него съобщиха от туристическия център "Сребърна – тур" в едноименното село, открит преди две години, чийто директор е дългогодишният екскурзовод в резервата Стоянка Илиева. В изданието министърът, който наскоро бе на частно посещение на кмета на селото Георги Иванов, е само на български език и е предназначено за 15-те хил. туристи, посещаващи езерото заради гнездящите в него 200 къдроглави пеликани, чиято колония е единствена у нас.

Facebook коментари