Петък, 30 Септември 2022 г.

Започна новата сесия на Ученическия парламент в Силистра

В края на м. октомври започна новата сесия на Ученическия парламент в града. По традиция на първото си заседание членовете на УП избраха ново ръководство. Честта да са ръководители тази година имат Мерткан Бейзат, ученик в ЕГ "Пейо Яворов" в ролята на председател, Ванеса Лалева от ПГСУАУ "Атанас Буров" – зам. председател и Елеонора Пенева от ПГС "Пеньо Пенев – секретар. За първи път младите парламентаристи ще си имат PR, който ще представя дейността им пред медиите и обществеността. Длъжността ще изпълнява Ванина Илиева от СУ "Дръстър".
Новото ръководство изрази увереност, че ще продължи добрите традиции в дейността на УП, но има амбицията да проведе още много добротворчески инициативи и ангажира повече млади хора в тях.

Facebook коментари