Вторник, 10 Декември 2019 г.

Условията на труд обсъждат в Тутракан работодатели и работници

Информационен ден за работещи и работодатели ще се проведе днес в Тутракан. Организатор е Инспекцията по труда в  Силистра. целта е да се предостави полезна и достоверна информация по въпроси, свързани с прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва службата. Срещата с инспекторите по труда започна в 10,30 ч. в заседателната зала на Община Тутракан.

Facebook коментари