Вторник, 05 Март 2024 г.

ЕГ ще участва в създаването на мрежа от училища на мира по проект "Да отглеждаме мира чрез универсалното богатство"

Силистренската езикова гимназия "П. Яворов" спечели финансиране от 24 050 евро за проект "Да отглеждаме мира чрез универсалното братство" от Програма "ЕРАЗЪМ +", съобщиха от учебното заведение.
Темата дава възможност да се формира активна гражданска позиция на ученика, на родителя и учителя, тъй като културата на мира в глобализирания свят е в нова социокултурна среда заради агресивните прояви на тероризма, се казва в съобщението.
Основната цел е да се осмислят и възприемат като необходими гражданските, културните и европейските ценности за солидарност, отказ от дискриминация и развиване на хуманитарна устойчивост в личностната перспектива на ученика. Партньорите от шест държави - България /гр. Силистра/, Франция /гр. Марсилия/, Гърция /гр. Каламата/, Италия /гр. Модена/, Кипър /гр. Пафос/, Германия /гр. Фрайбург/ - имат амбицията да създадат мрежа от училища на мира. От изключително важно значение са десетте цели на проекта,обединяващи екипите и учениците от шестте страни - да се подобри практическото ниво на чуждия език, да се намали броят на учениците в риск в училищата от проекта, да се намали с 80 % броят на отсъствията на учениците, пряко включени в проекта, да се намали с 5% броят на немотивираните ученици. Трябва да се приложат и разпространят във всяко училище поне три нови иновационни метода, целящи включването на учениците със специфичен профил, да се създаде мрежа от училища на мира на европейско ниво. Предвижда се да се запознаят учениците от седемте училища с ясни и конкретни европейски перспективи в областта на културата на мира, създавайки хуманитарна динамика на личността, културата на мира да се основава на изучаването на европейски и граждански ценности, да се създаде устойчиво сътрудничество с партньорите по проекта, да се подобри качеството на преподаване чрез изучаване на добрите практики, наблюдавани при партньорските училищни среди.
Проектът е планиран в рамките на две години - 2017 - 2019 - и резултатите ще се измерват в четири оси, свързани с компетентностите на учениците, придаване на нов смисъл на преподаване чрез реализиране на междупредметните връзки, ролята на управленския екип на училището като партньор в дейностите, ролята на училището - партньор за изграждане на култура на мира сред общността.
Работните езици по проекта са френски и английски.

Facebook коментари