Сряда, 17 Юли 2024 г.

Кметът на Силистра инспектира изпълняващите се инфраструктурните обекти

От седмици на територията на град Силистра се преасфалтират улиците, по които е силно компрометирана пътната настилката. В Община Силистра са входирани значителен брой сигнали, в които жителите на града посочват, че асфалт не е полаган в последните повече от 25 години. Вчера кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с експерти от дирекция "Устройство на територията" обходиха улици, за които са входирани сигнали: ул."Светлина", ул."Кълъраш" , ул."Албена", ул."Първи октомври" и др. Над 50 са молбите на живущите, които ще бъдат включени, с одобрението на Общински съвет- Силистра в регистъра за ново асфалтиране през 2018 г. при възможност на бюджетните средства. На територията на града има улици, по които тежката техника не може да влезе и това налага тяхното бетониране. Отпуснатите средства за асфалтирането са целеви с решение на Министерския съвет. С тях ще бъдат обновени 29 улици в града. След приключване на дейностите по полагане на асфалт в Силистра са заложени средства и за населените места Калипетрово, Айдемир, Срацимир, Йорданово, Сребърна, Майор Ценович, Брадвари.
Завършват дейностите по Националната програма за енергийна ефективност. В Силистра ще бъдат обновени 15 многофамилни жилищни сгради.

Facebook коментари