Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Проведе редовно заседание на Общински съвет в Силистра

Днес, на Димитровден се проведе редовно заседание на съветниците. Те дадоха съгласие по редица точки от дневния ред: Ще бъде осигурена финансова помощ за участие на силистренски младежи в Републикански шампионат по приложно колоездене и безопастност на двежението; одобрени бяха няколко задания за проектиране и допускане на изработване на Подробен устройствен план, както и разпореждане с имоти общинска собственост, учредяване на право на строеж. Общинските съветници дадоха съгласие за допълнително финансиране със средства на Общината в размер на 40 хиляди лева без ДДС по проект" Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец" - гр. Силистра" по ОП "Региони в растеж 2041-2020г.
На господин Георги Нарлев- дългогодишен футболен съдия бе връчено отличието "За граждански принос" присъдено в чест на празника на града- Кръстовден.
По стара българска традиция бяха поздравени имениците, а те почерпиха за здраве.

Facebook коментари