Сряда, 05 Октомври 2022 г.

За първи път учители по информатика и ИТ от област Силистра успяха да се преборят за "магията ЦЕРН"

Педагогическите специалисти са инж. Искра Николова, ст.учител по информатика и ИТ в ПМГ "Св.Климент Охридски" и Диана Жекова - ст.учител по информатика в ПГСУАУ "Атанас Буров". Те бяха подбрани след конкурс на МОН за квалификация на 39 учители по техника, информатика и ИТ. Критериите на селекционната процедура са високи: професионална квалификация на кандидатите, участие в проекти и научно-практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др.
Обучението бе проведено от 15 до 21 oктомври в централата на ЦЕРН в Женева. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория "Николай Коперник" във Варна.
Педагозите бяха посрещнати от българските учени в ЦЕРН, които се отнасяха към групата с голямо уважение, с което доказаха, че посетителите в ЦЕРН са и негови посланици. Учителите са хората, които пренасят модерната наука в училище, вдъхновяват младите хора да се занимават по-нататък с наука и техника. Самият факт, че ЦЕРН е разположен на територията на две държави, Франция и Швейцария, и че в него работят около 2500 учени от над 80 държави, като държавите членки са 22, което показва, че това е наука без граници!
Основното мото на ЦЕРН е: "Наука за мир", а мисиите са:
• Разширяване границите на познанието;
• Намиране на приложения на научните открития чрез нови технологии;
• Подготовка на бъдещите учени;
• Международно сътрудничество (обединяване на народите).
Една от мисиите на ЦЕРН е "Науката разширява границите на познанието", като дава отговори на въпросите за тайните на големия взрив; как е изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената; какво е маса; как е придобита; защо някои елементарни частици нямат маса; от какво е направена 96% от Вселената и т.нар. "тъмна материя"; какво е "тъмна енергия".
Другата основа мисия е "Нови технологии за ускорители и детектори". Там педагозите видяха най-големия ускорител – големият адронен колайдер, който е разположен на 100 метра под земята и е с дължина 27 км.
Новите технологии са информационните технологии. Смята се, че през 1989 година в ЦЕРН е създаден "уеб" или "The World Wide Web" (WWW), което осигурява непрекъснат достъп до милиони сайтове с информация в различни географски райони чрез мрежата "GRID" (ГРИД). В началото тя се е използвала само от учените в ЦЕРН. Те са получавали информация, която впоследствие е била подарена на света. GRID технологията предоставя непрекъснат достъп до изчислителни ресурси и ресурси за съхранение на данни. Най-впечатляващо беше запознаването с новите технологии за управление и анализ на медицински данни - като например медицинската диагностика и терапия за локализиране и изследване на някои видове рак; "Positron Emission Tomography" (PET); изследвания с изотопа "Флуор-18", произвеждан от ускорителя на елементарни частици.
В областта на "Образованието" се обучават бъдещи учени, студенти, инженери - работи се в различни насоки. В международни и национални програми от 2008-а до 2017-а над 600 учители от България са преминали през такава квалификация, в която имаха щастието да се включат инж. И.Николова и Д.Жекова от Силистра. Това е и третата мисия на ЦЕРН - "Сътрудничество: обединява хора от различни страни и култури".

Facebook коментари