Събота, 04 Юли 2020 г.

"Зимния щаб" направи работно съвещание

Днес (24.09.2010 г.), в Областна администрация-Силистра заседава Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. Участие в него взеха представители на 7-те община на областта и ръководителите на всички ресорни ведомства и структури, имащи отношение по опазване живота и здравето на населението
Повод за работното съвещание, водено от заместник областния управител Денка Михайлова, бе предстоящия зимен сезон. Г-жа Михайлова подчерта необходимостта от добра стиковка между отделните институции и ведомства, за да се предотвратят както дублиране на дейности, така и излишен разход на средства.
На членовете на областния щаб беше връчена заповед на Областния управител д-р Владимир Янков, в която са указани ангажиментите на общините и подразделенията на централните ведомства за подготовка за работа при зимни условия, както и сроковете на изпълнение на дейностите.
На вниманието на участниците в заседанието бяха представени Областните планове - за защита при бедствия, в частта му за обледявания и снегонавявания и за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Детайлно беше изяснена и законовата постановка за обявяване на бедствено положение в отделните общини.
Нуждаещите се от хемодиализа хора и предоставянето на продукти от първа необходимост остават приоритети в усложнена зимна обстановка, стана ясно на заседанието. Сред очертаните проблеми бяха изведени два основни – недостигът на средства за работа при зимни условия и взаимодействието между областния и общинските щабове за координация.
Кметът на община Алфтар Радка Желева представи на внимаието на Областния управител няколко предложения, за подобряване на координацията между областния и общинските щабове. Сред тях са:
- да се прецезира дейността и отговорността за почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа, което би допринесло за своевременното извозване на болни към МБАЛ-Силистра;
- да се уточни ангажимента на общините и на областно пътно управление за реакция при подаден сигнал за бедствие на тел. 112, и да се прецезират получаваните сигнали;
- да се направи извадка от Областния план за защита при бедствия с информацията за функционалните задължения на организациите, които са териториални представители на органите на изпълнителната власт и имат задълженията при изпълнението на областния и общинските планове при защита от бедствия
- да се изготви общ телефонен указател и да се предостави на общинските щабове за координация, за да се подобри взаимодействието между органите за управление и силите за провеждане на спасяването.
Заместник областният управител Денка Михайлова увери присъстващите, че всички предложения ще бъдат внимателно разгледани, окомплектовани и предоставени на вниманието на Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който е ангажиран с подготовката за работа при зимни условия в цялата страна.

Facebook коментари