Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Започва ремонта на пътя от Главиница до Зафирово

Компания "Пътища и мостове" в понеделник ще започне ремонт на Лот 3 от оперативна програма "Регионално развитие"(ОПРР). Това е участъка от Главиница до Зафирово в област Силистра. Проектът е на стойност 4.074 млн. лв. и предвижда да се ремонтира път с обща дължина 14 км. От тях 3.463 млн. лв. са безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие. Ремонтните работи трябва да приключат в срок от 3 месеца.

В началото и в края на ремонтирания участък Гражданско дружество "Информирани за европейските пътища" ще постави билбордове, съдържащи информация за стойностите и сроковете на ремонтните дейности. Средства за визуализацията се отпускат също от ОПРР.

Facebook коментари