Неделя, 12 Юли 2020 г.

Д-р Янков върна в Общинския съвет на Силистра докладната за Земеделския колеж

Областният управител д-р Янков върна в Общински съвет-Силистра докладната за Земеделския колеж.Това става ясно от дневния ред на предстоящото на 30 септември заседание на съвета. Припомняме, че с решение № 1323от 19.08.2010г Общински съвет-Силистра реши продажбата да стане чрез конкурс, организиран от Агенцията за приватизация към община Силистра. Висшето училище е собственик на 2 и 3 етаж на така наречената сграда на "ОСО". За да отговорят на изискванията на закона за филиал е необходимо да се закупи 1-я етаж на сградата. Данъчната оценка на обекта е 217 595,30 лева. Съгласно с решение на независимия оценител сградата е оценена на 262 631.00 или 427,88 лв/кв.м. В решението на съвета бе записана минимална цена в размер на 399 583, 80 лева или 651 лв/кв.м.
Мотивите на областния са, че решението противоречи на чл.31,ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите. Процедурата трябва да бъде публичен търг,а не конкурс. А също така към докладната не е приложена оценката на независимия оценител.

Facebook коментари