Сряда, 30 Ноември 2022 г.

Ученици от ОУ "Отец Паисий" с. Стефан Караджа посетиха Полша по проект

Ученици от ОУ "Отец Паисий" с. Стефан Караджа посетиха Полша по проект "E-Learning Interactive Open School " в рамките на ЕП "Еразъм +". Координатор на проекта е Университета в гр. Патра, а партньори са училища от Италия, Полша, Румъния, България, Турция, както и италианската софтуерна фирма "Опънком". По време на мобилността продължи работата върху образователната платформа на проекта.
Тя се намира на адрес: http://www.elioserasmusplus.eu. Това е електронна платформа, където свободно се споделят идеи за учене и преподаване, които ще са в помощ на учители от цяла Европа. Новото в тази платформа е, че в нея е дадена възможност и на учениците да споделят своите умения и виждания за това какво им дава училището и какво очакват от своето бъдеше.
Учениците откриха много нови приятели и опазнаха една нова култура. Домакините организираха посещения в "Хидрополис" в град Вроцлав, замъка в Антонин, където е отсядал и творил великичт полски композитор Шопен, в природния резерват и едноименен дворец в Голухов.

Facebook коментари