Събота, 25 Март 2023 г.

След успешен проект на община Силистра 106 болни остават без грижи и 35 души отиват на борсата

Приключването на още един успешен проект, финансиран със средства от ЕС, представиха на пресконференция днес експерти от общинската дирекция "Здравеопазване и социална политика".
35 социални асистенти и домашни помощници са се грижили за 106 болни, трудно подвижни самотно живеещи всеки ден в продължение на 1 година - от 1 октомври 2009 до 1 октомври 2010 г. Сред обгрижваните са били и две деца с увреждания на 12 и 15 години. В рамките на проекта работещите са получили служебно облекло и са преминали през поредица от професионални обучения, за които имат удостоверения, отчете ръководителят на проекта Димитър Атанасов. Общата стойност е 141 733 лв., като 98 921 лв. е безвъзмездна помощ по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Целта на проекта бе да се подобри качеството на живот на хора с трайни увреждания и самотно живеещи чрез социални услуги, предоставяни в семейна или близка до семейната среда.
Но екипът изрази недоволство, че от 1 октомври нуждаещите се остават без грижи, а 35-те специалисти - без работа. Този вид проекти не предвиждат т.нар. устойчивост, коментира Атанасов. Регионалният координатор на Агенция "Социално подпомагане" за ОП "Развитие на човешките ресурси" Снежана Димитрова успокои присъстващите, че от 1 ноември ведомството започва мега проект за 9 хиляди социални асистенти и домашни помощници в 262 общини, подали заявки за услугите. Междувременно по 3 фаза от ОП "РЧР" две неправителствени организации от Силистра са класирани и ще изграждат Центрове за социална интеграция и рехабилитация на възрастни хора, трета организация е в резервите. Проектите ще обхванат най-тежките случаи, смятат експертите, докато бъде отворена 4 фаза по програмата.
Но общините трябва да проявяват голяма активност в писането на проекти и в партнирането с неправителствените организации в социалната сфера, ако искат да развиват успешна социална политика, препоръча Радослав Димитров – експерт "Мониторинг и оценка" към Агенцията за социално подпомагане.

Facebook коментари