Понеделник, 04 Март 2024 г.

Кметове на общини контраатакуват държавата с предложения за балансиране на местните бюджети

Три групи от мерки за балансиране на бюджетите на общините предлага ръководството на НСОРБ, съобщи кметът на Добрич Детелина Николова, която е член на Управителния съвет на сдружението.

Първата група мерки е свързана с разширяването на правомощията и на отговорностите на общинските съвети и на кметовете за ефективно управление на общинския финансов ресурс.
Едното предложение е средствата от продажбата на нефинансови активи да се използват изцяло за социална и техническа инфраструктура по решение на общинските съвети.
Друго предвижда с решение на съветите да могат да се прехвърлят средства от един вид разход в друг на делегираните от държавата дейности.

Втората група мерки са законодателни с цел да се увеличат собствените приходи на общините.
Те предвиждат при актуализация на бюджета за 2010 г. да се планира изравнителната субсидия да е до 10, а не до 20 процента, тъй като тя е насочена към най-бедните общини, които има опасност да преминат към изключително съкращаване на услугите.

Отделна мярка е да се активизират на действията на централната власт за увеличаване на усвояването на средствата от европейските фондове.

Предлага се още да се премине към разработването на нов Закон за местните данъци и такси.
Кметовете искат да се разшири обхватът на общинските земеделски земи. Настояват и за равнопоставеност и справедливост при плащане на такси между общините и държавните ведомства.

Третата група мерки все още е дискусионна, но също е свързана със законови промени, обясни Николова, цитирана от БТА.

Предложенията са изпратени за запознаване на общините. След това ще бъдат представени на премиера Бойко Борисов.

Facebook коментари