Неделя, 22 Май 2022 г.

РЗОК - Силистра е издала от началото на годината 1 433 Европейски здравноосигурителни карти

От началото на 2017 година до момента Районна здравноосигурителна каса Силистра е одобрила издаването на 1 433 Европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК) и 250 Удостоверения, временно заместващи Европейската здравноосигурителна карта.
Тези документи доказват изрядни здравноосигурителни права и дават възможност на притежателя си да получи спешна и неотложна медицинска помощ при временно пребиваване във всяка от 28-те държави на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия и Швейцария. С Република Македония, Република Сърбия и Република Черна гора нашата страна има сключени двустранни спогодби за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване, за това ЕЗОК и Удостоверенията, временно заместващи ЕЗОК могат да се ползват и там.
Важно е да се има предвид, че европейската карта се използва при възникнала необходимост и не покрива планирана медицинска помощ.
Заявление за изготвяне на ЕЗОК може да се подаде във всеки клон на банка ДСК, а за Временно удостоверение – в Районна здравноосигурителна каса. И двата документа се издават безплатно както за децата, така и за възрастните. Разликата между тях е, че ЕЗОК важи за продължителен период от време, а Удостоверението – максимум два месеца.
От миналата година пълнолетните български граждани се считат за здравно осигурени при условие, че през последните 60 месеца нямат повече от 3 невнесени здравни осигуровки. Проверката на този факт задължително се извърша в РЗОК преди одобряването на както на ЕЗОК, така и на Удостоверението, което я замества.
РЗОК Силистра съветва гражданите преди да подадат заявление за издаване на здравноосигурителен документ да се възползват от услугата за проверка на здравноосигурителен статус, предлаган в сайта на НАП. Така те могат да се уверят, че данните за здравното им осигуряване са актуализирани и коректни.
Заради нарушени здравноосигурителни права през тази година РЗОК е направила отказ за издаване на ЕЗОК на близо 70 граждани.
За обезпечаване на случаи извън спешната медицинска помощ в страни членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се издават други удостоверения по образци - Е и S формуляри. Всеки един от тях е с различно, специфично предназначение и строги условия за издаване. Информация за тях може да се получи на място в РЗОК, както и от сайта на НЗОК www.nhif.bg «Международно сътрудничество».

Facebook коментари