Петък, 21 Януари 2022 г.

Държавна комисия ще разяснява конфликта на интереси на местната и държавната власт в Силистренско

На 29.09.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра, гр. Силистра, ул. "Добруджа" 27, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ще се състои обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Семинарът е предназначен за Областна администрация Силистра и за представители на институциите, участващи в Областния съвет за превенция на корупцията, заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси според доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерски съвет през месец юни 2017 г.
На форума ще бъдат разяснени легалното определение и забраните по ЗПУКИ, редът и условията за подаване на декларации за конфликт на интереси и редът за установяване на административни нарушения по ЗПУКИ.
Същият ден от 15:00 ч. в сградата на общинска администрация Тутракан ще се проведе обучителен семинар на тема "Новите моменти в материята на конфликта на интереси в местното самоуправление", организиран от Асоциацията на българските градове и региони с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
В семинара ще участват кметове на общини, общински съветници и служители в общински администрации от областите Разград, Русе и Силистра.

Провеждането на семинара е в изпълнение на подписаното през месец март 2015 г. "Рамково споразумение за сътрудничество" между КПУКИ и АБГР.

Facebook коментари